Regler og betingelser for brugere af keepsailing.net

Dette dokument beskriver de betingelser du accepterer som bruger af KEEP SAILING.
KEEP SAILING er i denne sammenhæng alle vore web-sites (keepsailing.net, keepsailing.dk etc.), alle vore apps or enhver enhed eller service som KEEP SAILING stiller til rådighed.
KEEP SAILING er ejet og drevet af Appyminds I/S, Danmark.
Generelt
Når du opretter en konto hos KEEP SAILING, accepterer du samtidig nedenstående betingelser, så hvis der er noget du ikke kan tiltræde, skal du undlade at registrere dig. Registrering og brug af basale funktioner på KEEP SAILING er gratis, men betalt medlemskab er nødvendigt for at bruge alle funktioner på web-sitet.

Der gives ingen garantier for oppetid og tilgængelighed, men vi tilstræber størst mulig tilgængelighed, og skulle du mod forventning opleve problemer, hører vi altid gerne fra dig.
Du må udelukkende oprette konti der er forbundet med et fartøj, som du selv helt eller delvist er ejer af. KEEP SAILING et privat web-site og har derfor altid ret til at deaktivere og/eller nedlægge en konto, hvis vi finder at den anvendes i strid med disse retningslinjer, eller i strid med gældende lovgivning. Der kan ikke gøres krav på data der er uploadet på kontoen i den eller andre sammenhænge.

Alt hvad du uploader skal være relevant for anvendelsen af KEEP SAILING og må under ingen omstændigheder indeholde pornografisk materiale, opfordring til vold eller på anden måde være i strid med den til enhver tid gældende lovgivning. Du må heller ikke anvende din konto til markedsføring af produkter eller politiske holdninger af nogen art. Det er ikke tilladt at kontakte andre brugere med henblik på markedsføring af produkter af nogen art.
Funktioner
Det er gratis at oprette en konto og anvende den basale funktionalitet, men betalt medlemskab er nødvendigt for at bruge alle funktionerne på web-sitet.
App-funktioner er ikke berørt af om du er betalende medlem eller ej.
KEEP SAILING kan vælge, men er ikke forpligtet til, at tildele nye brugere en gratis periode hvor de kan afprøve det betalte medlemsskab.
Bådvenner
Du kan sende anmodninger til andre brugere om at blive bådvenner. Det er kun tilladt at sende sådanne anmodninger til andre brugere, hvis I har en kendt fælles interesse eller har forudgående kendskab til hinanden.
Undlad at udsende venneanmodninger til andre brugere, hvis der ingen forudgående kontakt har været.
Persondata
Du finder vores persondatapolitik på dette link, som du tiltræder ved oprettelsen af din konto.
Privatlivspolitik
Rettigheder
Alt hvad du uploader til KEEP SAILING skal du være den retsmæssige indehaver af, og ved upload overdrager du automatisk en ikke-reversibel og fuld licens til materialet til KEEP SAILING.
Årsagen er, at billeder og andet materiale du uploader, teknisk set bliver vist fra vores server, og derfor skal vi juridisk set også have retten til at vise det.
Brug af logbogen
Brugen af KEEP SAILING indebærer at du kan aktivere en logbog, hvor andre kan se din position. Kun dem du har accepteret som venner har adgang til logbogen, samt de personer til hvem du har udleveret dit eget unikke link til din logbog. Ved tiltrædelsen af disse regler accepterer du, at du selv har ansvaret for at kun dem du ønsker det, har adgang til din logbog.
Omkostninger til datatrafik
Alle omkostninger af enhver art, som følge af brugens af vores apps og vores web-site (keepsailing) afholdes af dig som bruger, og det er dit eget ansvar at afregne og betale disse omostninger. Vær særlig opmærksom på at datatrafik fra udlandet kan være dyrt.
Ansvar
Enhver brug af web-sitet KEEP SAILING, associerede web-sites, samt enhver brug af de apps, som udgives i forbindelse hermed, sker på brugerens eget ansvar. Der kan således ikke gøres krav gældende af nogen art overfor udbyderen, dennes ansatte eller associerede personer.
Email
Du accepterer at KEEP SAILING må sende e-mails til dig, på den adresse du anvender til din konto.
Disse e-mails kan være informationer om servicen, eller notifkationer.
Du kan under "Min profil" på web-sitet indstille typen af e-mail du ønsker at modtage.
Ændringer af regler og betingelser
KEEP SAILING forbeholder sig ret til, til enhver tid, at ændre disse regler og betingelser. I så fald vil du modtage en email, eller på lignende måde blive informeret om de nye regler. Det er dit eget ansvar at holde dig opdateret omkring reglerne og nedlægge din konto, hvis du ikke længere kan tiltræde betingelserne.

Premium indhold

Denne funktion er tilgængelig for Premium-medlemmer af KEEP SAILING.
Ved at klikke på knappen herunder, kan du læse mere om hvordan du som Premium medlem får adgang til alle funktioner.